Varför misslyckades min betalning?

Säkerställ att all personlig information överensstämmer med informationen på ditt kreditkort och med din bank. Om detaljerna inte överensstämmer misslyckas betalningen. Om du får problem kan du även kontakta din bank och kontrollera att du har korrekta uppgifter till hands. Om problemen kvarstår, kontakta oss för att beställa och betala direkt till oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer