Hvor hardføre er hair extensions?

Holdbarheten til hair extensions avhenger av hvor godt man tar vare på dem. Vanligvis holder extensions i tre måneder til opptil et år, avhengig av pleien. Jo bedre du tar vare på dem, jo lengre har du dem!

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer